Hem

slottet1.jpg

Välkommen till Ulf Petrén

Jag erbjuder terapi, individuellt, i par och i grupp, handledning och coaching. Gestaltterapi är den metod jag mest jobbar med och den är framför allt nuets psykologi. Ofta styrs nuet av både medvetna men också omedvetna val. Terapin handlar i mycket om att höja medvetenheten, att få syn på vad som hindrar dig från att leva så som du skulle vilja. När du sedan vet vad som hindrar dig så uppenbarar sig möjligheter till förändring.

En annan spännande metod är Systemiska konstellationer där vi jobbar med de omedvetna och ofta osynliga dynamikerna i organisationen eller familjen som påverkar oss mer än vi kan ana.

I mitt arbete är utvecklingsprocessen i fokus, oavsett om du som individ vill förändras på ett personligt plan eller om det är en arbetsgrupp som gemensamt ska genomföra ett större uppdrag. Min uppgift är att se till att vi tillsammans når uppdragets mål i en process med bästa möjliga resultat.

Meningen med livet är för mig att känna helhet, att ha rätt mängd av livets olika delar. Känner jag mig inte hel så är det något jag behöver ändra på, att växa och att utvecklas till att känna att livet är helt igen.

Utveckling måste få ta den tid som behövs och möten och relationer är viktiga för resultatet.