Handledning

Handledning

En handledning pågår regelbundet under en överenskommen tidsperiod och den utgör ett stöd och utvecklar det professionella förhållningssättet, både för individen och gruppen.

Handledningsgruppen är sluten och deltagarna har ett gemensamt ansvar att det som sägs stannar i gruppen.

Arbetsuppgifter i gruppen kan vara att utarbeta rutiner, lösa konflikter eller att definiera gemensamma eller individuella förhållningsätt såväl inom som utanför gruppen.