Gestaltterapi i grupp

Gestaltterapi i grupp

Gruppen blir en träningsarena där du kan få möjlighet att upptäcka dig själv, bli medveten om hur du påverkar och påverkas av andra människor. Här kan du under trygga former, tillsammans med andra människor pröva nya vägar och andra sätt att handla. Du är bland människor som har samma längtan efter förändring som du, att utforska sina tankar, känslor och sitt beteende i mötet med andra.

En terapigrupp på gestaltterapeutisk grund bygger på att lära genom egna upplevelser, där teori och praktik följs åt.

Gruppterapier kan ha olika form och vara olika långa. De kan bestå av sex till tolv deltagare. Det kan vara allt från en sammankomst en kväll i veckan, till att sträcka sig över 16 dagar fördelade på olika kurstillfällen.

Läs mer om gestaltterapi