Om gestaltterapi

Om gestaltterapi

Gestaltterapin arbetar med fyra grundbegrepp; medvetenhet, ansvar, här-och-nu och kontakt

Medvetenhet och Ansvar

Att bli medveten om omedvetna beteenden är en viktig del av terapin. Under uppväxten lär vi oss att fungera på ett visst sätt i den miljö vi befinner oss. När vi är vuxna i en ny omgivning så kan samma beteende bli en belastning, något som helt omedvetet hindrar oss i kontakten med andra människor. När vi blir medvetna om hur vi gör på ett djupare plan än att bara ”veta” så får vi också en möjlighet till att förändra.

När vi är medvetna om vad vi känner och tänker kan vi välja hur vi vill leva våra liv och ta ansvar för våra handlingar och dess konsekvenser. Ansvar innebär inte ett krav utan en möjlighet att lyssna på sig själv och att svara an till andra.

Här-och-nu och Kontakt

Grunden i Gestaltterapi är dialogen, mötet. Både mötet mellan klienten och terapeuten, mötet mellan olika sidor i klienten, mötet mellan klienten och viktiga människor i hans eller hennes liv och dialogen mellan “kroppen och knoppen”. Vi arbetar också med guidade meditationer, målning, psykodrama, rörelse, röst m.m. Vi utgår hela tiden från vad som händer i nuet och med respekt för vad klienten behöver och är mogen för.

Kroppen

För att vi ska bli medvetna om vad vi verkligen känner behöver vi ha kontakt med kroppen. Många människor utnyttjar enbart sitt intellekt och har svårt att känna sin kropp. Men kroppen kommer ihåg det intellektet förträngt och är en viktig källa till kontakt med oss själva och vårt livsflöde. Kroppsspråket kan ibland säga mer än orden.

Möten med andra människor kan väcka gamla känslor till liv. Vi kanske blir förvirrade när vi upplever känslor som vi inte förstår. Om vi vågar stanna upp och låta kroppen “berätta” kan vi lära oss mycket om oss själva och hitta nya sätt att hantera känslor och tankar.

Bakgrund

Gestaltterapi är en humanistisk terapi som utvecklades av Fritz Perls, Laura Perls och Paul Goodman med start under senare delen av 40-talet. Fritz Perls var läkare och psykoanalytiker och reagerade mot psykoanalysen som metod. Psykoanalysen utgör dock en teoretisk grund för gestaltterapin. Perls inspirerades även av filosofiska inriktningar främst existentialismens idé om varje enskild individs frihet att göra val och ta ansvar för dessa. Från österländsk filosofi hämtade han tankar om betydelsen av en medvetenhet i nuet och att utveckling sker när jag vågar vara den jag är i stället för att sträva efter vara något jag inte är.

Inom fenomenologin är uppfattningen att en människas upplevelser endast kan förstås genom hur de beskrivs i nuet. Perls lade stor vikt vid det uppenbara istället för att sträva efter att förstå bakomliggande orsaker.

I början av 30-talet gick Fritz Perls i analys hos Wilhelm Reich och blev då medveten om kroppens betydelse i psykoterapin. Det som inspirerade honom var tankarna om att minnen åtföljs av adekvata känslor i kroppen och att inre konflikter kan skyddas av att muskelpartier stelnar likt ett kroppspansar.

Från den tyska gestaltpsykologin fick gestaltterapin sitt namn. Härifrån kommer idén att arbeta med oavslutade gestalter eller de oavslutade situationer vi bär med oss i livet. Gestalt betyder helhet och gestaltterapin är en terapiform som både ser till den enskilda människan och till det sammanhang som hon ingår i.