Parsamtal för föräldrar

Parsamtal för föräldrar

I samarbete med Allvis familjehälsa erbjuds ett parsamtal till blivande föräldrar på Allvis BMM och föräldrar till barn inskrivna på Allvis BVC.

Samtalet kan handla om det som är angeläget för er i tankar om er relation inför och under det kommande föräldraskapet. Det är mycket som händer under de här åren och det är viktigt att inte tappa bort varandra i allt detta nya.

När man får barn är det påtagligt mycket som händer, både på ett medvetet och på ett omedvetet plan. Gamla minnen om hur vi själva hade det som barn gör sig påminda och spelar en mer eller mindre stor roll i vårt egna föräldraskap. De minnen vi har tillgång till kanske vi vill efterlikna eller så vill vi kanske göra helt annorlunda. Samtidigt kan de saker vi inte minns vara med och påverka oss och göra oss till föräldrar som vi kanske inte vill vara. Parsamtal är en hjälp att börja sortera i allt det som handlar om att vara eller bli den förälder vi vill vara.