Vem är jag?

ulf-ny

Vem är jag?

Ärlighet och helhet har kommit att stå i fokus för mig sedan jag  i början av 90-talet kom i kontakt med gestaltterapi som i mycket svarade upp mot det jag sökte.

Jag är auktoriserad Gestaltterapeut och arbetar med processledning i utveckling av individer, grupper och projekt. Sedan 2008 är jag även legitimerad psykoterapeut i Finland.

Under mina första år som anställd i början av 80-talet mötte jag i mina äldre arbetskamrater människor som i och för sig var nöjda med det jobb de gjorde. Men få verkade nöjda med sina liv. Kanske de jobbat för mycket eller inte tyckte att de fick tillräckligt tillbaka, varit för lite med familjen eller på grund av bl a jobbet inte fått tid att fullfölja sina drömmar? Jag lovade mig själv att inte hamna i samma situation och funderade mycket på vad det är som gör livet meningsfullt, vad som krävs för att få en bra balans mellan arbete och fritid.

I processarbete med individer och grupper använder jag som metoder Gestaltterapi och Systemiska konstellationer. Jag har arbetat med gestaltterapi i min egen process sedan 1990 och som gestaltterapeut sedan 2003. Under åren 1997 – 2005 har jag även erfarenheter från arbete inom sluten psykiatrisk vård.

Inom bygg- och fastighetsbranschen har jag arbetat med projekt- och projekteringsledning sedan 1980, de flesta jobben har varit processledning i större byggprojekt som kräver samordning mellan t ex beställare, entreprenörer, myndigheter och konsulter.