Systemiska konstellationer

acasiatradSystemiska konstellationer används för att finna lösningar på problem som kan vara svåra att upptäcka. Det är ett samlingsbegrepp för t ex organisations-konstellationer, där vi kan titta på olika dilemman eller problem, exempelvis på arbetsplatser. Problem som uppstår i organisationen visar sig och lösningar kan prövas och experimenteras fram utifrån en rad olika kriterier som måste vara uppfyllda för att människor ska känna att de tillhör och känner sig delaktiga i organisationen.

Med hjälp av familjekonstellationer kan vi härleda händelser i vårt familjesystem som påverkar oss mer än vi kan föreställa oss. Om t ex någon i det förflutna dött tidigt, varit drabbad av en svår sjukdom, haft ett trauma genom separationer, aborter, krig, flykt eller annat – allt påverkar oss på ett djupt själsligt plan. Det sker omedvetet och vi kopplar sällan ihop det med de problem vi upplever här och nu. Ibland har någon uteslutits ur familjesystemet och inte har sin plats i familjen - känslor har då  stängts av och inte fått komma till uttryck. Det får effekter på systemets medlemmar och en person i familjen kan omedvetet ha känslor som faktiskt hör ihop med någon annan familjemedlem. När vi låter våra nära familjemedlemmar bära sitt eget öde så får de därigenom tillgång till kärlekens verkliga kraft.

Läs mer

Kalendarium