Personlig utveckling - Grundkurs

Personlig utveckling - Grundkurs

Vill du utvecklas som människa och få ut mer av ditt liv och dina relationer, personligt och professionellt? På en grundkurs i personlig utveckling får du möjlighet att öka din självkännedom i en mindre grupp, 8-16 personer, som träffas vid återkommande tillfällen under en längre period.

Kursen vänder sig till dig som:

• Tillsammans med andra i grupp under en längre period vill reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen.
• Vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill.
• Vill arbeta upplevelsebaserat och få en teoretisk anknytning.

Syfte och mål:

• Syftet är att ge deltagarna möjlighet till fördjupad personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund.
• Kursen ger behörighet att söka vidare till Gestaltakademins Terapeutprogram, och Organisationsprogram. För Terapeutprogrammet krävs även genomförd Fördjupad personlig utveckling. Se vidare www.gestaltakademin.se

Innehåll och upplägg:

• Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt.
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Man jobbar till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser.

Kursdatum och anmälan:

Kurstillfällen ser du på hemsidan för Gestaltakademin och det är också där du gör din anmälan. Kursen äger rum på Bogesunds Slottsvandrarhem.