Systemiska konstellationer i Malmö

Två dagars workshop med Familjekonstellationer i Malmö  19/20 februari 2022

Var med på en spännande helg där alla som vill får erfara hur det är att representera en del eller en person i andra deltagares familjesystem. Några av deltagarna får dessutom möjlighet att jobba med ett eget problem eller dilemma och med hjälp av systemiska konstellationer hitta lösningar och finna meningsfulla förändringar. Det krävs inte någon tidigare erfarenhet från terapi eller konstellationer för att delta i denna workshop.

· Tid: Lördag 19/2 kl 10:00 – 17.00 och söndag 20/2 kl  10.00 – 14.00.

· Plats: ABF, Spånehusvägen 47 i Malmö

För att säkerställa en plats på workshopen så betalas 1650:-/person till plusgiro 21 32 11 – 6  (Ulf Petrén AB). Då vi har ett begränsat antal deltagare så kommer platser att reserveras i ordningsföljden av inbetalad avgift. Avbokning kan ske med återbetalning av fulla avgiften fram till två veckor före workshopen. Bokad och betalad plats kan fram till dagen för workshopen överföras till annan person.