FAQ

FAQ

Vad kostar det?
Varför terapi?
Kan jag skicka min partner?
Kan barn gå i terapi?
Hur går terapin till?
Hur länge behöver jag gå?
Kan jag äta min medicin?
Individuellt eller i grupp?

Vad kostar det?

Individuella samtal kostar 1200:-/timme inkl moms för privat betalande. Studerande, sjukskrivna och arbetslösa kan medges 20 % rabatt. Parterapi 1350:-/timme inkl moms. Inledande möte med par är 2 timmar, efter det är en session med par 1,5 timme.  Kostnader för deltagande i familje-konstellationer, se respektive tillfälle i kalendarium.

Varför terapi?

Det kan finns många orsaker till att söka gestaltterapi, tex då du hamnat i en tillfällig kris, förlorat någon nära anhörig eller att livet är en enda kaos och du inte kan se en bra väg ut. Eller så kanske du söker för att du inte känner dig riktigt nöjd med hur du har det – det räcker för att vi ska kunna jobba med vad du vill förändra.

En psykiatrisk diagnos kan också vara en orsak att gå i terapi. En process av tillfrisknande kan se väldigt olika ut för olika människor. Om du får psykiatrisk vård när du söker vill jag först ha en kontakt med din psyktiatriker för att gemensamt tillsammans med dig samtala om vad som kan vara bra för dig just nu, såväl beträffande mediciner som med terapi.

Kan jag skicka min partner?

Den som inte väljer själv att gå i terapi vill kanske inte alls förändras, går han eller hon ”för din skull” så kommer det troligtvis inte så mycket att hända. Om din partners beteende stör dig, om du tycker väldigt synd om honom/henne eller om din partner inte vill göra något åt sin situation så är mitt råd att du istället själv går i terapi - ett förändrat förhållningssätt gör mer än du kan ana. En förändring sker då med största sannolikhet, både för dig och din partner.

Kan barn gå i terapi?

Barn är välkomna tillsammans med sin förälder/sina föräldrar.

Om du som förälder har det jobbigt med relationen till ditt barn eller om du är orolig för honom/henne är det ett annat alternativ att själv gå i terapi. Det handlar inte om att du som förälder är fel eller gör fel, utan att vår stress och oro som föräldrar många gånger bidrar till att förvärra situationen.

Ett värdefullt tips för en orolig förälder är att som klient göra en familjekonstellation – det kan ge dig helt nya insikter om vad som pågår.

Hur går det till?

Individuell terapi: I ett individuellt samtal träffas vi i min mottagning, normalt en timme, och talar om hur det är för dig just nu och vad du vill jobba med. Under samtalets gång kanske jag avbryter dig för en fråga eller en övning, allt för att öka din medvetenhet om dig själv och vad som är hinder för att du ska kunna leva det liv du vill ha.

En parterapi innebär att vi istället är tre i rummet och syftar till att undersöka och öka medvetenheten om hur ni fungerar  tillsammans och vad det är som stör i kontakten mellan er.

Gruppterapi: I en grupp så är det mellan 4 och 16 deltagare som träffas ett antal gånger, allt från tre dagar under en helg upp till fyra eller fem tillfällen med tre till fyra dagar under ett år.

Grupptillfällena blir som en övningsverkstad, en verklighet i miniatyr, där du ökar din medvetenhet om hur du uppfattar och påverkar andra och hur andra uppfattas och påverkas av dig. Gruppterapin i gestalt är som en spännande resa och lämnar ingen oberörd.

Coaching: Tillsammans ställer vi upp målformulering och gör en planering av vilka moment, möten mm som ska ingå i arbetet. Utifrån målformuleringen stämmer vi av med jämna mellanrum och gör nödvändiga korrigeringar av uppdraget.

Familjekonstellationer (länk till beskrivning)

Hur länge behöver jag gå?

En terapi varar så länge som du som klienten vill.  Efter ett eller två inledande samtal bestämmer vi tillsammans om vi vill fortsätta jobba med varandra. Då, när jag vet vad du vill åstadkomma med terapin, kan jag också ge ett svar på vad jag tror kan vara ett bra antal gånger för dig. Det kan variera mellan att gå en gång i veckan under en månad eller under en längre tidsperiod.

En familjekonstellation kan du t ex först vara med om en gång och uppleva hur det är för dig som representant/observatör eller, om du vill, själv sätta upp en konstellation då eller vid ett senare tillfälle. Hur många gånger du vill gå bestämmer du helt själv.

Kan jag äta min medicin?

Tar du mediciner mot t ex psykoser eller för skitzofreni så är det inte inte lämligt att behandlas med gestaltterapi, antidepressiv medicin går som regel bra att ta. Är jag osäker på den medicin du tar så vill jag ha ett samtal med din läkare som förekrivit medicinen innan vi påbörjar en terapi.

Individuellt eller i grupp?

Vad som är bäst är olika från person till person, ofta har du själv svaret på den frågan. Tycker du att det är svårt med grupper så kan det vara bätte att gå individuellt, åtminstone till en början. Det kan också vara tvärtom, du gillar grupp. Lita på det du känner.