Gestaltterapi - individuellt eller par

Gestaltterapi - individuellt

Individuell terapi innebär att klienten och terapeuten träffas regelbundet, det kan vara en timme en gång i veckan eller varannan vecka. Det finns något i klientens liv som gjort att han eller hon sökt hjälp, och det står naturligtvis i fokus för samtalen.

Vid ett första möte har vi en diskussion om vad du vill ha hjälp med och i slutet av det mötet så gör vi upp en planering för ett eventuellt fortsatt arbete tillsammans. Om jag inte tror att jag kan hjälpa dig eller om du inte känner att det känns tillräckligt bra, så slutar vårt samarbete här. I det fall vi kommer överens om en fortsättning så kan det handla om allt från att träffas 4 - 5 gånger till att vara under ett eller flera år.

Parterapi

I en parterapi är det två människor i en nära relation som vill jobba med att förbättra den, antingen man lever tillsammans och vill fortsätta med det, funderar på att separera eller har separerat.

Som par är det viktigt att man är överens om att det är en bra ide att gå i terapi tillsammans. Ni behöver däremot inte vara överens om ni ska fortsätta leva tillsammans eller inte.

En parterapi hos mig är som regel 90 minuter.

Läs mer om gestaltterapi