Systemiska konstellationer Stockholm

img_0017_21

Familjekonstellationer i Stockholm på Hälsans Hus

Vi är alla en del av vårt familjesystem som vi påverkas av på sätt som oftast är helt osynliga för oss.

Var med på en spännande dag där alla som vill får erfara hur det är att representera en del eller en person i andra deltagares familjesystem. Några av deltagarna får dessutom möjlighet att jobba med ett eget problem eller dilemma och med hjälp av systemiska konstellationer hitta lösningar och finna meningsfulla förändringar. Det krävs inte någon tidigare erfarenhet från terapi eller konstellationer för att delta i denna workshop.

Ulf Petrén är auktoriserad gestaltterapeut och har jobbat i många år med psykoterapi och konstellationer i Sverige, Finland och Kanada. De arbeten som blir föremål för konstellationerna är den energi och de processer som kommer upp i gruppen. Även teori blir en del av arbetet utifrån intresse och kunskapsnivå i gruppen.

Kommande tillfällen:

söndagen den 16 januari 2022

söndag i februari enligt bokas in första veckan i januari.

Anmälan sker med mail till up@ulfpetren.se. För att säkerställa en plats på workshopen så betalas 900:-/person till plusgiro 21 32 11 – 6  (Ulf Petrén AB). Platser reserveras i ordningsföljden av inbetalad avgift. Avbokning kan ske med återbetalning av avgiften fram till två veckor före workshopen. Bokad och betalad plats kan fram till dagen för workshopen överföras till annan person.