Systemiska konstellationer Stockholm

img_0017_21

Familjekonstellationer i Stockholm

Välkommen som observatör, representant eller som klient.

Familjekonstellationer ser till händelser i familjen som påverkar mer än vi kan föreställa oss. Arbetet löser omedvetna knutar och ger tillgång till kärlekens verkliga kraft. Läs mer här

Workshop lördagen den 20 maj 2017 kl 10.00 – 17.00 ca, drygt en timme för lunch ca kl 12.30

  • Pris: 800:-/tillfälle för observatör/representant, 1 300:- för att göra en egen konstellation.
  • Plats: Södermalm i Stockholm.

För bokning av plats i workshop inbetalas 800/1300:- till plusgiro 21 32 11 - 6 och ange ditt namn och vilken workshop på inbetalningen. Fyra förbokade klientplatser garanteras varje workshop, även en femte kan vara möjlig. Max antal deltagare är 16.

Anmälning till workshop görs även på mail up@ulfpetren.se eller på telefon 0708 511 779